Strona główna | Struktura organizacyjna | Rada Wydziału
 
­­ ­ ­ ­ ­
­­­­­­­­­ Przewodniczący Rady Wydziału – Dziekan
­
Prof. dr hab. inż Arkadiusz Wójs 
­ Prodziekani­

­Prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski
Prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk
­Dr hab. inż. Marek Klonowski, prof. nadzw.
­Dr inż. Tomasz Grysiński
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego
­

Prof. dr hab. Jacek Cichoń
Prof. dr hab. inż. Ryszard Gonczarek
Prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak
Prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak
­Prof. dr hab. Małgorzata Komorowska
Prof. dr hab. Paweł Krupski
Prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
Prof. dr hab. inż. Marek Langner
Prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz
Prof. dr hab. Antoni Mituś
Prof. dr hab. Michał Morayne
Prof. dr hab. inż. Halina Podbielska
Prof. dr hab. Ryszard Poprawski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Radosz

Prof. dr hab. Katarzyna Weron


Dr hab. inż. Leszek Bryja, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Daoud Robert Iskander, prof. nadzw.
Dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw.
Dr hab. Krystian Kubica, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Robert Kudrawiec, prof. nazdw.
Dr hab. inż. Piotr Kurzynowski, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Jan Masajada, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Artur Podhorodecki, prof. nadzw.
Dr hab. Ewa Popko, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Grzegorz Sęk, prof. nadzw.
Doc. dr hab. inż. Marek Zając, prof. nadzw.
Dr hab. Paweł Zieliński, prof. nadzw.
­
Dr hab. inż. Grzegorz Harań

Dr hab. inż. Witold Jacak
Dr hab. inż. Andrzej Janutka
Dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz
Dr hab. inż. Mirosław Łątka
Dr hab. inż. Grzegorz Pawlik

Dr hab. inż. Katarzyna Roszak
Dr hab. inż. Ewa Rysiakiewicz-Pasek

Dr hab. inż. Robert Rałowski

Dr hab. Paweł Scharoch

Dr hab. inż. Damian Siedlecki 

Dr hab. inż. Gabriela Statkiewicz-Barabach
Dr hab. inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża
Dr hab. inż. Władysław Woźniak
Dr hab. Szymon Żeberski
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Dr inż. Joanna Bauer
Dr inż. Witold Dyrka
Dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 
Dr inż. Andrzej Hachoł
Dr inż. Anna Hajdusianek, doc.
Dr inż. Jacek Olczewski
Dr inż. Agnieszka Popiołek-Masajada
Dr inż. Krzysztof Ryczko 
Dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak
Dr inż Karol Tarnowski
Przedstawiciele studentów i doktorantów

Mgr inż. Agnieszka Boszczyk

Aleksandra Biedka
Bartłomiej Błaszkiewicz
Jan Czajkowski
Magdalena Grałek
Przemysław Magiera
Ernest Sadowski
Natalie Smal
Anna Szmalenberg
Monika Wrzałek
Aleksandra Zając

­ Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Katarzyna Holweg-Zawiasa
Mgr Monika Macińska

Mgr Magdalena Robak-Warzywoda


­

Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-09 09:42
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty