Strona główna | Struktura organizacyjna | Rada Wydziału
 
­­ ­ ­ ­
­­­­­­­­ Przewodniczący
­Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs 
­ Prodziekani
Prof. dr hab. Ryszard Gonczarek
Prof. dr hab. Halina Podbielska

Prof. dr hab. Wacław Urbańczyk 

Dr inż. Stefan Giżewski

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Prof. dr hab. Jacek Cichoń
Prof. dr hab. Lucjan Jacak
Prof. dr hab. Henryk Kasprzak
­Prof. dr hab. Małgorzata Komorowska
Prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
Prof. dr hab. Marek Langner
Prof. dr hab. Paweł Machnikowski
Prof. dr hab. Jan Misiewicz
Prof. dr hab. Antoni Mituś
Prof. dr hab. Michał Morayne
Prof. dr hab. Ryszard Poprawski
Prof. dr hab. Andrzej Radosz

Dr hab. Leszek Bryja, prof. nadzw.
Dr hab. Daoud Robert Iskander, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Marek Klonowski, prof. nadzw.
Dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. nadzw.
Dr hab. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw.
Dr hab. Krystian Kubica, prof. nadzw.
Dr hab. Robert Kudrawiec, prof. nazdw.
Dr hab. Piotr Kurzynowski, prof. nadzw.
Dr hab. Jan Masajada, prof. nadzw.
Dr hab. Zbigniew Moroń, prof. nadzw.
Dr hab. Artur Podhorodecki, prof. nadzw.
Dr hab. Ewa Popko, prof. nadzw.
Dr hab. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw.
Dr hab. Grzegorz Sęk, prof. nadzw.
Dr hab. Katarzyna Weron, prof. nadzw.
Dr hab. Jacek Własak, prof. nadzw.
Doc. dr hab. Marek Zając, prof. nadzw.
Dr hab. Paweł Zieliński, prof. nadzw.
­
Dr hab. Grzegorz Harań
Dr hab. Andrzej Janutka
Dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz
Dr hab. Mirosław Łątka
Dr hab. inż. Grzegorz Pawlik
Dr hab. Ewa Rysiakiewicz-Pasek
Dr hab. Agnieszka Ulatowska-Jarża
Dr hab. Władysław Woźniak
Dr hab. Szymon Żeberski
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Dr inż. Joanna Bauer
Dr Maciej Gębala
Dr inż. Andrzej Hachoł
Dr inż. Anna Hajdusianek, doc.
Dr inż. Iwona Hołowacz
Dr inż. Barbara Juroszek
Dr Rafał Kapelko
Dr inż. Paweł Podemski
Dr inż. Krzysztof Ryczko
Dr inż. Gabriela Statkiewicz-Barabach
Przedstawiciele studentów i doktorantów

Mgr inż. Wojciech Wodo
Mgr inż. Monika Kurczyńska

Jan Czajkowski

Magdalena Grałek

Ignacy Górecki

Zuzanna Hazubska
Anna Karmazyn
Krzysztof Łankowski

Zuzanna Onderko

Karol Orzechowski

Patrycja Śliwińska

Przemysław Wojtków

Tomasz Woźniak

Monika Wrzałek

­ Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
Mgr inż. Bogumił Głód
Mgr inż. Katarzyna Holweg-Zawiasa
Mgr Monika Macińska

Maciej Muszyński 
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-22 08:55
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty