Strona główna | Struktura organizacyjna | Rada Wydziału
 
­­ ­ ­ ­
­­­­­­­­ Dziekan jako przewodniczący
­Dr hab. Marian Hotloś, prof. nadzw. 
­ Prodziekani
Prof. dr hab. Ryszard Gonczarek
Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs
Dr hab. inż. Krzysztof Burnecki
Dr inż. Stefan Giżewski
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Prof. dr hab. Krzysztof Bogdan
Prof. dr hab. Jacek Cichoń
Prof. dr hab. Tomasz Downarowicz
Prof. dr hab. Tadeusz Inglot
Prof. dr hab. Lucjan Jacak
Prof. dr hab. Henryk Kasprzak
­Prof. dr ­hab. Krzysztof Kołodziejczyk
Prof. dr hab. Małgorzata Komorowska
Prof. dr hab. Zbigniew Kowalski
Prof. dr hab. Tadeusz Kulczycki
Prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
Prof. dr hab. Marek Langner
Prof. dr hab. Romuald Lenczewski
Prof. dr hab. Paweł Machnikowski
Prof. dr hab. Ryszard Magiera
Prof. dr hab. Jan Misiewicz
Prof. dr hab. Antoni Mituś
Prof. dr hab. Michał Morayne
Prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
Prof. dr hab. Zbigniew Olszak
Prof. dr hab. Halina Podbielska
Prof. dr hab. Ryszard Poprawski
Prof. dr hab. Tadeusz Radzik
Prof. dr hab. Krzysztof Stempak
Prof. dr hab. Krzysztof Szajowski
Prof. dr hab. Wacław Urbańczyk
Prof. dr hab. Aleksander Weron
Prof. dr hab. Karina Weron


Dr hab. Leszek Bryja, prof. nadzw.
Dr hab. Małgorzata Bogdan, prof. nadzw.
Dr hab. Wiesław Dudek, prof. nadzw.
Dr hab. Daoud Robert Iskander, prof. nadzw.
Dr hab. Agnieszka Jurlewicz, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Marek Klonowski, prof. nadzw.
Dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. nadzw.
Dr hab. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw.
Dr hab. Krystian Kubica, prof. nadzw.
Dr hab. Robert Kudrawiec, prof. nazdw.
Dr hab. Piotr Kurzynowski, prof. nadzw.
Dr hab. Marcin Magdziarz, prof. nadzw.
Dr hab. Jan Masajada, prof. nadzw.
Dr hab. Janusz Mierczyński, prof. nadzw.
Dr hab. Zbigniew Moroń, prof. nadzw.
Dr hab. Ewa Popko, prof. nadzw.
Dr hab. Zdzisław Porosiński, prof. nadzw.
Dr hab. Andrzej Radosz, prof. nadzw.
Dr hab. Roman Różański, prof. nadzw.
Dr hab. Michał Ryznar, prof. nadzw.
Dr hab. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw.
Dr hab. Grzegorz Sęk, prof. nadzw.
Dr hab. Katarzyna Weron, prof. nadzw.
Dr hab. Jacek Własak, prof. nadzw.
Doc. dr hab. Marek Zając, prof. nadzw.
Dr hab. Paweł Zieliński, prof. nadzw.
­Dr hab. Tomasz Żak, prof. nadzw.

Dr hab. Jan Goncerzewicz
Dr hab. Grzegorz Harań
Dr hab. Tomasz Jakubowski
Dr hab. Andrzej Janutka
Dr hab. Anna Jaśkiewicz
Dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
Dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz
Dr hab. Mateusz Kwaśnicki
Dr hab. Mirosław Łątka
Dr hab. Wojciech Mydlarczyk
Dr hab. Ewa Rysiakiewicz-Pasek
Dr hab. inż. Grzegorz Pawlik
Dr hab. inż. Jacek Serafin
Dr hab. Piotr Sitko
Dr hab. Paweł Sztonyk
Dr hab. Agnieszka Ulatowska-Jarża
Dr hab. Maciej Wilczyński
Dr hab. Władysław Woźniak
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Doc. dr inż. Janusz Górniak

Dr inż. Joanna Bauer
Dr Maciej Burnecki
Dr inż. Maciej Gębala
Dr inż. Andrzej Hachoł
Dr inż. Anna Hajdusianek, doc.
Dr inż. Iwona Hołowacz
Dr inż. Barbara Juroszek
Dr Rafał Kapelko
Dr inż. Małgorzata Kuchta
Dr Karina Olszak
Mgr Jerzy Pietraszko
Dr inż. Paweł Podemski
Dr inż. Krzysztof Ryczko
Mgr inż. Grzegorz Serafin
Dr inż. Zbigniew Skoczylas, doc.
Dr inż. Gabriela Statkiewicz-Barabach
Dr inż. Karol Szczypkowski
Dr inż. Agnieszka Wyłomańska
Przedstawiciele studentów i doktorantów

Mgr inż. Wojciech Wodo
Mgr inż. Monika Kurczyńska

­
Radosław Bielak
Zuzanna Hazubska
Loretta Kałwa
Anna Karmazyn
Joanna Kochel
Hubert Kościński
Agnieszka Kwiatkowska
Łankowski Krzysztof
Krzysztof Ławecki
Marta Marciniak
Aleksandra Moryc
Bartłomiej Paciorek
Tomasz Przerwa
Dariusz Rachwał
Agnieszka Rzepecka
Tymoteusz Salamon
Karolina Skórska
Wojciech Smoter
Paweł Stopa
Jan Szajda
Ludmiła Szulakowska
Milena Wawszczyk
Przemysław Wojtków
Grzegorz Żurek ­

­ Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
Mgr inż. Bogumił Głód
Mgr inż. Katarzyna Holweg-Zawiasa
Mgr inż. Edyta Landkauf
Mgr Monika Macińska
Mgr inż. Paulina Misiewicz-Król

Maciej Muszyński 
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-13 10:49
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty