Strona główna | Kierunek Matematyka
 

Studiuj Matematykę

Na kierunku Matematyka prowadzone są 6-semestralne studia I stopnia – licencjackie oraz 4-semestralne studia II stopnia – magisterskie, w języku polskim lub angielskim. Na tym kierunku studenci zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami metod matematycznych: deterministycznych i stochastycznych oraz z szerokim wykorzystaniem nowoczesnej techniki komputerowej do modelowania i symulacji różnorodnych zjawisk. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że kariery zawodowe absolwentów studiów z matematyki są znakomite. Absolwenci kierunku Matematyka (do 2007 roku były to jednolite 5–letnie studia magisterskie) są zatrudniani m.in. w następujących firmach: Bank Zachodni WBK, AIG Bank Polska S.A., Eurobank, Santander Consumer Bank S.A., T. U. Europa S.A., Kruk S.A., Neonet S.A. IBM, Hewlett-Packard, General Electric, KGHM Polska Miedź S.A. Kierunek Matematyka na Politechnice Wrocławskiej ma tradycyjnie wysoką markę u pracodawców, którzy cenią u absolwentów umiejętności analityczne, samodzielność, odpowiedzialność, kulturę pracy i przygotowanie informatyczne.

Studia I stopnia

Studia licencjackie I stopnia na kierunku matematyka dają solidne wykształcenie matematyczne z naciskiem na przedmioty, które są istotne w zastosowaniach matematyki: rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, procesy stochastyczne. Wykształcenie takie umożliwia znalezienie po studiach pracy m.in. jako matematyk w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. W trakcie studiów można wybrać wiele zajęć dających konkretne umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Są to m.in. następujące kursy: Statystyczna analiza danych, Statystyka w modelach niezawodności, Modelowanie rynków finansowych, Metody matematyczne w przemyśle, Teoria liczb i kryptografia, Programowanie obiektowe. Studenci poznają także pakiety matematyczne: m.in. Matlab, Mathematica, R i SAS. Co więcej, studia licencjackie z matematyki dają możliwość dogłębnego zrozumienia metod matematycznych, i w ten sposób są inwestycją na całą wieloletnią karierę zawodową.

Studia I stopnia dają tytuł licencjata i kończą się napisaniem pracy dyplomowej. W trakcie tych studiów, na trzecim roku, obowiązkowa jest praktyka studencka odbywana u wybranego przez siebie pracodawcy. Takie praktyki często kończą się podejmowaniem pracy na cząstkę etatu lub cały etat w instytucjach finansowych Wrocławia. 

Studia licencjackie I stopnia na kierunku matematyka stanowią także świetne przygotowanie do studiów magisterskich II stopnia. Wybór tych studiów umożliwia otrzymanie tytułu magistra z matematyki w równe 5 lat (6 semestrów na studiach I stopnia i 4 semestry na studiach II stopnia).

Perspektywy zawodowe po studiach I stopnia: specjalista ds. wyceny ryzyka kredytowego, specjalista ds. statystyki.

Studia II stopnia

Studia magisterskie II stopnia trwają cztery semestry. Po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł magistra matematyki. Studia kończą się egzaminem magisterskim, na którym studenci omawiają napisaną przez siebie (pod kierunkiem promotora) pracę magisterską. Studia magisterskie dają możliwość wyspecjalizowania się w określonej dziedzinie matematyki i dają kwalifikacje umożliwiające otrzymanie bardzo ciekawej pracy jako matematyk w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, informatycznym i w przemyśle. Stanowią też dobrą podstawę do zdania w przyszłości egzaminów na najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku, takich jak aktuariusz lub licencjonowany doradca inwestycyjny. Po studiach magisterskich można też planować karierę badawczą i wybrać studia doktoranckie.

 

Studia prowadzone są na czterech specjalnościach : 

  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,
  • Matematyka teoretyczna,
  • Statystyka matematyczna,
  • Mathematics for Industry and Commerce (Matematyka dla przemysłu i gospodarki).
  •  

Specjalności: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Matematyka teoretyczna, Statystyka matematyczna prowadzone są w języku polskim, a specjalność Mathematics for Industry and Commerce prowadzona jest w języku angielskim.

 

Specjalność Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa odpowiada zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowanych specjalistów od oceny ryzyka, podejmowania decyzji oraz z inżynierii finansowej. Specjalność Matematyka teoretyczna jest propozycją dla osób szczególnie zainteresowanych teoretycznymi aspektami matematyki. Studenci Statystyki matematycznej otrzymują przygotowanie z zakresu metod statystyki i ich zastosowań. Specjalność Mathematics for Industry and Commerce (Matematyka dla przemysłu i gospodarki) prowadzona jest za wiedzą i według wytycznych ECMI (European Consortium Mathematics for Industry) Educational Committee. Przygotowuje ona do tworzenia, badania i stosowania modeli matematycznych w takich dziedzinach, jak inżynieria finansowa, zarządzanie, prognozowanie i optymalizacja procesów przemysłowych. 

 

Perspektywy zawodowe po studiach II stopnia: analityk finansowy, analityk aktuarialny, specjalista Business Intelligence, specjalista ds. zarządzania ryzykiem kredytowym, specjalista ds. controllingu, specjalista ds. statystyki, aktuariusz (wymaga zdania egzaminów przy Komisji Nadzoru Finansowego m.in. z prawdopodobieństwa, statystyki i matematyki finansowej), pracownik naukowy.

 

 Witryna dla kandydatów Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-02 07:44
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty