Strona główna | Studium Talent
 

Studium Talent  2015/2016

           Uprzejmie informujemy, że w najbliższym 2015/2016 roku akademickim i szkolnym Politechnika Wrocławska zamierza kontynuować pracę w ramach konkursu Studium TALENT.

 

·      Zebrania organizacyjne we Wrocławiu dla wszystkich zainteresowanych uczniów odbędą się:

 

06 października 2015  (wtorek)

w auli Politechniki Wrocławskiej,

Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27  (Gmach Główny)

 

-  Matematyka – godz. 1600

 

-    Fizyka – godz. 1700

 

(na zebraniach tych zainteresowani uczniowie otrzymają pełną informację o Studium Talent, o organizacji zajęć itd... i nie ma potrzeby wcześniejszych zgłoszeń ani zasięgania np. indywidualnej, telefonicznej informacji na naszej Uczelni).

W razie jednak konieczności prosimy o kontakt telefoniczny

- z dziekanatem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (p. 207 w Gmachu Głównym przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27), tel. 320-25-23, 320-34-09 lub poprzez pocztę elektroniczną  e-mail:  dziekan.wppt@pwr.wroc.pl     lub

- z dziekanatem Wydziału Matematyki (p. 253 w Gmachu Głównym przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27), tel. 320-30-00, 320-42-89 lub poprzez pocztę elektroniczną  e-mail:  wmat.dziekanat@pwr.edu.pl 

 

 

·      Zebrania organizacyjne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej dla uczniów z regionu danego ośrodka odbędą się również 06 października godz. 1600  w salach ogłoszonych przy wejściu do każdego ośrodka.

(adresy zamiejscowych ośrodków dydaktycznych: Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 78;   Legnica, ul. Batorego 8;   Jelenia Góra, pl. Piastowski 27).

 

 

Proponujemy następujące ustalenia organizacyjne:

·      Zajęcia Studium TALENT prowadzone będą z następujących przedmiotów:

- Matematyka - w zakresie wybranych działów analizy matematycznej i algebry wyższej - prowadzi Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej (nowy wydział, utworzony od 15.09.2015, w wyniku podziału Wydziału Podstawowych Problemów Techniki),

- Fizyka - w zakresie wybranych działów fizyki ogólnej - prowadzi Wydział Podstawowych Problemów Techniki,

 

·      Zajęcia z każdego z ww. przedmiotów będą się odbywały w wymiarze 2 godzin tygodniowo, łącznie ok. 30 godzin (Studium kończy się w pierwszej połowie marca, tj. przed maturą) w kilku potokach, w zależności od zainteresowania uczniów. Zajęcia rozpoczną się w tygodniu od 07 do 10.10.2015.

·      W zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych PWr zajęcia będą się odbywały w soboty  przed południem (istnieje możliwość ustalenia innego dnia zajęć), zaś we Wrocławiu w różnych terminach, które zaproponujemy uczniom (m.in. we wtorek w godz. 17.00-19.00, w piątek w godzinach 15.15-17.00 oraz w soboty, w godzinach od 7.30-9.00, 9.15-11.00, 11.15-13.00, 13.15-15.00).

·      Uczestnikami Studium „Talent” mogą być uzdolnieni i zainteresowani uczniowie ostatnich (maturalnych) i przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto ubiegłoroczny laureat Studium „Talent” może realizować, w tym roku, drugi z oferowanych przedmiotów.

·      Nie wprowadza się dodatkowych ograniczeń wstępnych dla uczestników; jedynie w przypadku zbyt dużej liczby chętnych, przerastającej możliwości organizacyjne Uczelni, zmuszeni będziemy do przeprowadzenia, po kilku tygodniach zajęć, testu kwalifikacyjnego, albo ograniczymy zajęcia jedynie dla uczniów ostatnich klas szkół średnich.

·      Studium Talent jest bezpłatne.

·      Studium „Talent” kończy się egzaminem.

·      Laureat konkursu „Studium Talent” (maturzysta z roku 2015/2016) otrzyma – w rekrutacji na Politechnikę Wrocławską, na rok akademicki 2016/2017 – dodatkowe punkty powiększające wskaźnik rekrutacyjny i zwiększa szansę dostania się na „wymarzony” wydział i kierunek studiów.

 

 

Ponadto zachęcamy do udziału w innych „akcjach” prowadzonych przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki, jak

 

Kurs przygotowawczy do matury i egz. wstępnychMatematyka   i/lub  Fizyka

(45 godzin, po 3 godz. tyg.)   - organizator –WPPT,   Informacje na stronie www Wydziału PPT:     www.wppt.pwr.edu.pl ,  oraz  tel. 320-25-23  lub  320-34-09,  e-mail:dziekan.wppt@pwr.edu.pl

Pierwsze terminy  odbywania  zajęć:  w październiku 

1)      16.10.2015, piątek; 1715-1940 (Mat.-doc. dr Janusz Górniak, Fiz. - dr K.Ryczko ); 

2)   17.10.2015, sobota, 910-1130  (Mat.- doc. dr J.Górniak, Fiz. - dr Jan Szatkowski)

Uczeń może tak ułożyć sobie rozkład zajęć, by nie było „kolizji” z zajęciami Studium Talent.

i drugi, niezależny kurs w styczniu 

1)      08.01.2016, piątek, 1715-1940  

2)   09.01.2016, sobota, 910-1130

 

Zapisy: wystarczy napisać mail na adres  dziekan.wppt@pwr.edu.pl   i poprosić o informacje dotyczące zapisów na dany kurs (przedmiot, grupy zajęciowe, terminy, nr konta do wpłaty ).

Dodatkowe informacje: dziekanat WPPT  p. 207 bud. A-1, Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27  (w sprawie tego kursu wchodzić poza kolejnością),

 

 

 

Gry Matematyczne i Logiczne    www.im.pwr.wroc.pl/grymat  lub www.grymat.im.pwr.wroc.pl lub  www.wmat.pwr.edu.pl

 

 

 

Doc. dr  Janusz GórniakData ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 09:54
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty